ROSENTHAL MARIA 10430 WHITE 800001
n.1 POGGIA COLTELLO art.10430-800001-15054